Українсько-лiванський бiзнес-форум

За iнформацiєю Посольства України в Лiванськiй Республiцi повiдомляємо, що у перiод 25-27  квiтня 2017 року планується проведення українсько-лiванського бiзнес-форуму.

Проектом, Порядку денного форуму передбачається проведення трьох окремих заходiв на базi ТПП основних міст Лiвану - Бейрутy, Трiполi та Сайди за такими напрямами:

  • енергетика (малi гiдроелектростанцii на гiрських рiчках, альтернативнi джерела енергетики, енергозберiгаючi технологii тощо);
  • сiльське господарство та продовольство;
  • металургiя (експорт металопродукцii);
  • презентацiя аграрних та промислових можливостей України ;
  • iнвестицii в економіку України.

В ходi бiзнес-форуму запланованi зустрiчi бiзнесменiв у форматi В2В, а також передбаченi вистyпи членiв української делегацii, що дасть можливiсть довести до представникiв лiванських бiзнес-кiл iнформацiю про сучасну економiчну ситуацiю в Україні, економiчний та експортний потенціал нашоi держави.

Вiд лiванськоi сторони планується презентацiя виробникiв оливкової олii та вина.

У разі вашої зацікавленості в участі у згаданому форумі звертайтеся до Кременчуцького відділення Полтавської ТПП. (0536)74-20-37, 74-16-61