Прес-реліз до ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

9 червня 2022 року на базі Кременчуцького відділення Полтавської ТПП відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки і техніки в умовах інтеграції України в Європейський науково-виробничий простір" (посвідчення про реєстрацію в УкрІНТЕІ № 905 від 08.11.2021 р.).

Мета конференції: обговорення проблем і перспектив інноваційного розвитку економіки України та її регіонів як стратегічних пріоритетів держави, забезпечення технологічного розвитку, дослідження аспектів взаємодії влади, науки та бізнесу як факторів економічного зростання в умовах інтеграції України в Європейський науково-виробничий простір.

 

Учасниками конференції стали представники близько 20 підприємств і установ України та зарубіжжя, в тому числі співробітники, які представляли ДП "УкрНДІВ"; департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради;  Полтавську торгово-промислову палату; ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"; ТОВ "Миколаївський тепловозоремонтний завод". А також доктори, кандидати наук, викладачі, аспіранти та студенти навчальних закладів, які представляли різні навчальні заклади, зокрема Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Техніко-економічний інститут в м. Чеські Будейовіце, Чехія; Вищу школу господарську в м. Бидгощі, Польща; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Державний університет інфраструктури та технологій; Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків; Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля; Класичний приватний університет.

Для участі в конференції було заявлено понад 40 наукових доповідей. Всього взяли участь в конференції близько 70 осіб.

 

В ході пленарного засідання з вітальним словом та доповіддю виступив Борисенко В.А., Президент Полтавської торгово-промислової палати, який зупинився на актуальних питаннях регіонального розвитку підприємництва в умовах евроiнтеграцiї України. Особливий наголос доповідач зробив на необхідності переходу українських виробників від сировинних напрямів до виготовлення конкурентоспроможної промислової продукції.

 

Запропонували свої доповіді та виступили О. М. Сафронов, директор ДП «УкрНДІВ» на тему «Проблемні питання реалізації концепції оновлення парку вантажних вагонів в Україні; В.В. Никифоров, перший проректор Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського з темою «Науково-технiчнi прiоритети Кременчуцького нацiонального унiверситету iменi Михайла Остроградського в умовах евроiнтеграцiї України»; А. О. Сулим, заступник директора ДП «УкрНДІВ» з темою «Аналіз методів вибору параметрів  бортових накопичувачів енергії для міського та залізничного електротранспорту».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ході конференції були висвітлені найбільш актуальні питання та зміни, які відбулися під час воєнного періоду в сфері виробництва та бізнесу, можливості поглиблення співпраці українських підприємств та установ з приватними та державними компаніями за кордоном.

Робота конференції відбулася в атмосфері зацікавленого діалогу, що дозволяє сподіватися на спільні наукові дослідження між підприємствами і науковими установами як в Україні, так і за кордоном. За результатами конференції планується до видання збірник матеріалів.

Безпосереднє спілкування представників бізнесу і наукових установ сприяє процесу інноваційного розвитку економіки України та її регіонів.


Завантажити збірник